Disclaimer

Fritz-Events besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze webshop gepubliceerde data en prijzen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Fritz-Events alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. 

Deze webshop bevat hyperlinks naar de websites van derden. Het gebruik van deze websites is voor risico van de gebruiker. Fritz-Events wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites af. 

Auteursrecht
Deze website is eigendom van Fritz-Events. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Fritz-Events. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fritz-Events mag de inhoud van deze website niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt, uitgezonderd beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Fritz-Events, tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door Fritz-Events ter beschikking gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fritz-Events is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, uitgezonderd de beperkingen bij wet gesteld.