Versterkers

Het kiezen van de juiste versterker is iets waar goed over nagedacht moet worden. Je kunt als regel aanhouden dat een versterker ongeveer 1.5x zoveel vermogen moet kunnen leveren, als wat de luidsprekers verlangen. Hierdoor hoeft de versterker niet op zijn maximale capaciteit te werken en kunnen pieken eenvoudig worden oogevangen.